bảo vệ toàn diện


   Chi trả quyền lợi nhiều lần cho 111 Bệnh hiểm nghèo lên đến 600% STBH.

   Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm nếu rủi ro Bệnh hiểm nghèo.

   Hỗ trợ tài chính định kỳ nếu mắc phải Ung thư.

   Bảo vệ lên đến 500% STBH đối với rủi ro tử vong do tai nạn.

   Đầu tư hiệu quả


   Hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn mà không phụ thuộc vào kỳ hạn.

   Nhận lại 100% giá trị Tài khoản hợp đồng khi kết thúc hợp đồng.

   Nhận khoản thưởng hấp dẫn mỗi 03 Năm hợp đồng tương đương 10% tổng số tiền lãi đầu tư đã tích lũy của 36 tháng liền kề trước thời điểm xem xét.

   Hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn mà không phụ thuộc vào khoản tiền đầu tư.

   hoạch định linh hoạt


   Linh hoạt tham gia thêm các Bảo hiểm bổ trợ để gia tăng quyền lợi bảo vệ.

   Linh hoạt đầu tư thêm để hưởng lãi suất hấp dẫn.

   Linh hoạt đóng phí tùy theo nhu cầu và khả năng của bạn từ Năm hợp đồng thứ 05 trở đi sau khi đóng đủ phí .

   Linh hoạt sử dụng giá trị Tài khoản hợp đồng cho các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn.

   điều kiện tham gia

   Độ tuổi tham gia:  30 ngày tuổi – 60 tuổi.
   Tuổi khi kết thúc hợp đồng:  99 tuổi.
   Thời hạn đóng phí:  Bằng Thời hạn hợp đồng.
   Định kỳ đóng phí: 6 tháng hoặc 1 năm
   Thời hạn đóng phí bắt buộc 4 năm hợp đồng đầu tiên.
   Thời hạn hợp đồng 20 năm đến (99       tuổi trừ đi tuổi tham gia).

   GHI CHÚ: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tại CN/PGD của Eximbank để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.
   Sản phẩm này được cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)