ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


          Bảo hiểm ung thư từ giai đoạn đầu tiên.

           Hỗ trợ chi phí điều trị đến 500 triệu.

          Linh hoạt lựa chọn giải pháp
             o Hoàn phí:
                 + Đóng phí 1 lần, bảo vệ 10 năm
                + Hoàn lại 100% số tiền đã đóng nếu không mắc ung thư
             o Bảo vệ ưu việt:
                + Bảo vệ trong 5 năm với mức phí từ 98.000vnd/năm
                + Gia tăng bảo vệ với các quyền lợi bổ trợ.

            Thủ tục tham gia đơn giản.


          điều kiện tham gia


          LỰA CHỌN HOÀN PHÍ:
          + Người được BH: Người mua/con của người mua BH
          + Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi đến 60 tuổi
          + Tuổi bảo vệ tối đa: 70 tuổi
          + Thời hạn bảo hiểm: 5 năm
          + Thời hạn đóng phí: 5 năm
          + Số tiền bảo hiểm: 100,200,300,400,500 triệu đồng.


          LỰA CHỌN BẢO VỆ ƯU VIỆT:
          + Người được BH: Người mua bảo hiểm
          + Tuổi tham gia: 18 đến 60 tuổi
          + Tuổi bảo vệ tối đa: 70 tuổi
          + Thời hạn bảo hiểm: 10 năm
          + Thời hạn đóng phí: Đóng phí 1 lần.


          GHI CHÚ: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tại CN/PGD của Eximbank để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

          Sản phẩm này được cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
          .