ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Bảo hiểm 24/24h cho Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm cho doanh nghiệp

Bảo hiểm cho  cá nhân. 

Bồi thường các tổn thương thân thể do tai nạn. 

điều kiện tham gia

ĐỐI TƯỢNG:
+ Công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam độ tuổi từ 7 – 65  tuổi.
+ Không đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật hoặc bị thương tật quá 50% tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
+ Không bị bệnh thần kinh, tâm thần tại thời gian tham gia bảo hiểm.
ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ:
Công ty bảo hiểm sẽ không trả tiền bảo hiểm đối với Thương tật gây ra bởi:
+ Sự ion hóa, bức xa hoặc nhiễm phóng xạ, chiến tranh, khủng bố…
+ Chất kích thích (ngoại trừ việc được phép sử dụng chất kích thích theo toa thuốc của bác sĩ có thẩm quyền mà không phải là để trị bệnh nghiện ma túy),
+ Việc tham gia các hoạt động trong phi hành đoàn, thương vụ, kỹ thuật hay thể thao liên quan đến các phương tiện hàng không,
+ Tự tử hoặc cố ý tự tạo ra thương tật cho bản thân, đặt tình thế cho mình dễ bị tai nạn (trừ nỗ lực cứu người),
+ Việc tham gia/luyện tập thể thao mạo hiểm; thể thao chuyên nghiệp; diễn tập nhảy dù, thể thao tàu lượn…,
+ Các điểm loại trừ khác được quy định trong Quy tắc bảo hiểm.
 

GHI CHÚ: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tại CN/PGD của Eximbank để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.
Sản phẩm này được cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)