ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Quyền lợi đa dạng, bảo vệ mọi rủi ro.

 Hỗ trợ du lịch toàn cầu 24/7
 Đáp ứng yêu cầu xin Visa.

Phí bảo hiểm cạnh tranh .

Thủ tục tham gia đơn giản, nhanh chóng.


ĐIỀU KIỆN


Công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam ở bất cứ độ tuổi nào .

Những điểm cần lưu ý:
+ Bảo hiểm phải được mua trước chuyến đi, ngày hiệu lực là ngày rời khỏi Việt Nam để bắt đầu chuyến hành trình đi nước ngoài. Mọi thông tin thay đổi phải thông báo đến MSIG Việt Nam trước ngày hiệu lực.
+ Nếu người được bảo hiểm từ 75 tuổi trở lên tại thời điểm bị thiệt hại thân thể hoặc ốm đau, MSIG Việt Nam sẽ chỉ trả 50% số tiền bảo hiểm của phần này như được đề cập trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
+ Trẻ em dưới 12 tuổi phải có cha mẹ hoặc người lớn giám hộ đi kèm.
+ Đối với trường hợp yêu cầu bồi thường, Khách hàng cần thông báo tổn thất cho MSIG Việt Nam trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi phát sinh sự kiện bảo hiểm.

GHI CHÚ: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tại CN/PGD của Eximbank để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.
Sản phẩm này được cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
.