đặc tính


Tỷ lệ cho vay lên đến 100% phương án vay vốn.
Lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 7,49/năm.
- Trường hợp khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ Eximbank: Lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm (cố định 12 tháng) hoặc 7,99%/năm (cố định 24 tháng) hoặc 9,49%/năm (cố định 36 tháng).

 
Thời gian vay lên đến 360 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 6 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng đang sở hữu tối đa 02 căn nhà, trong đó tại Tỉnh/TP BĐS là mục đích vay tọa lạc sở hữu tối đa 01 căn nhà (không tính BĐS là mục đích vay lần này).
 
Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.