đặc tính


Tỷ lệ cho vay lên đến 100% phương án vay vốn.
Lãi suất cho vay ưu đãi: chỉ từ 7,49/năm.
 
Thời gian vay lên đến 240 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 3 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng đang sở hữu tối đa 02 BĐS để ở, trong đó tại Tỉnh/TP BĐS HTTVV tọa lạc sở hữu tối đa 01 BĐS để ở (không tính BĐS là mục đích vay lần này).
 
Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.