đặc tính


Eximbank hỗ trợ Khách hàng sở hữu ngôi nhà mơ ước, thanh toán các chi phí cho mục đích nhận chuyển nhượng/ xây dựng/ sửa chữa bất động sản để ở..
Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.

 
Thời gian vay lên đến 360 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 6 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.

Tỷ lệ cho vay lên đến 100% phương án vay vốn.

điều kiện


Eximbank hỗ trợ Khách hàng sở hữu ngôi nhà mơ ước, thanh toán các chi phí cho mục đích nhận chuyển nhượng/ xây dựng/ sửa chữa bất động sản để ở.
Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng đang sở hữu tối đa 02 căn nhà, trong đó tại Tỉnh/TP BĐS là mục đích vay tọa lạc sở hữu tối đa 01 căn nhà (không tính BĐS là mục đích vay lần này).


Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.

 
Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.