ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


  Cho vay đến 85% Phương án vay vốn (thế chấp bằng chính xe mua hoặc 100% phương án vay vốn (thế chấp bằng Bất động sản).

  Thời gian vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tối đa lên đến 108 tháng (thế chấp bằng chính xe mua) hoặc 120 tháng (thế chấp bằng bất động sản).

  Lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,99%/năm. (Trường hợp khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ Eximbank: Lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,49%/năm (cố định 6 tháng) hoặc 7,49%/năm (cố định 12 tháng)).

  Ân hạn trả nợ gốc tối đa 6 tháng và Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, tối đa 6 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

  Thủ tục vay vốn cực ký đơn giản, chứng minh thu nhập thông qua bảng kê (đối với khách hàng vay vốn với số tiền ≤ 65% giá trị TSBĐ).

  Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu xe ô tô.

  ĐIỀU KIỆN


  Khách hàng mua ô tô thương hiệu Hyundai tại các đại lý của HTV (Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam).

  Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

  Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

  Bắt buộc mua bảo hiểm đối với một số loại tài sản bảo đảm theo quy định của Eximbank.
  Sản phẩm hiện đang triển khai thí điểm tại 9 Đơn vị kinh doanh của Eximbank gồm: Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh, Eximbank Hà Nội, Eximbank Ba Đình, Eximbank Thủ Đô, Eximbank Long Biên, Eximbank Đống Đa, Eximbank Nguyễn Phong Sắc, Eximbank Trần Khát Chân, Eximbank Mỹ Đình.