Ưu đãi giảm giá đặc biệt lên đến 12% tại nhà hàng Bê Vàng dành cho chủ thẻ Eximbank

Thể lệ: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank