Ưu đãi giảm 10% cho chủ thẻ Eximbank khi đến với chuỗi nhà hàng Sanfulou, Dì Mai, Sorea

Danh sách chuỗi nhà hàng và thể lệ: Tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank