Ưu đãi dành cho thẻ Eximbank Visa tại Vietjet Air

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank