Ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank MasterCard tại nước ngoài

Chi tiết chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank