Ưu đãi 50% trang sức kim cương tại Miracle Diamond & Jewelry dành riêng cho chủ thẻ Eximbank

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
E-Mail: contact@eximbank.com.vn