Ưu đãi 20% cho chủ thẻ Eximbank tại Bún Thố đá Vua Mặt Trời


Địa điểm áp dụng chương trình khuyến mãi:
63 Huỳnh Văn Bánh, P.17. Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Thể lệ chương trình:
Giảm 20% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Eximbank
Thời gian áp dụng chương trình ưu đãi: 20/04/2021-20/04/2022
Loại thẻ áp dụng: Tất cả chủ thẻ Eximbank
Điều kiện chương trình: Không áp dụng với các chương trình khác