Trải nghiệm tiện ích dịch vụ E-Banking Eximbank miễn phí


Dịch vụ Ngân hàng Điện Tử Eximbank cung cấp nhiều tiện ích giúp khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến, nhanh chóng 24 giờ/ngày, tiết kiệm thời gian, chi phí mà không cần đến ngân hàng.

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ Ngân hàng Điện Tử Eximbank và cảm nhận sự tiện ích của dịch vụ, từ ngày 05/02/2013 Eximbank triển khai chương trình miễn phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân đăng ký mới dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking Eximbank. Chi tiết chương trình như sau:
  • Miễn phí 03 tháng sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking đối với khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking trước ngày 31/03/2013.
  • Miễn phí 06 tháng sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Eximbank trước ngày 01/06/2013.
  • Miễn phí 06 tháng sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking đối với khách hàng cá nhân có tài khoản nhận lương tại Eximbank trước ngày 01/07/2013.

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ Trung Tâm hỗ trợ khách hàng Eximbank qua số điện thoại 1900.54.54.74.