Trải nghiệm miễn phí gói tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử với CTKM "Ưu đãi khách hàng Mới mở tài khoản thanh toán"

Nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội, tiện ích toàn diện cho khách hàng, Eximbank dành ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới lần đầu đến giao dịch và mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.
Theo đó, từ ngày 04/08/2017 đến ngày 31/12/2017 Eximbank triển khai CTKM "Ưu đãi khách hàng Mới mở tài khoản thanh toán" với gói ưu đãi hấp dẫn như sau: Khách hàng cá nhân mới mở tài khoản thành toán sẽ nhận được các ưu đãi:
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: