Trải nghiệm miễn phí gói tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử với CTKM "Ưu đãi khách hàng Mới mở Combo tài khoản thanh toán"

Nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội, tiện ích toàn diện cho khách hàng, Eximbank dành ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới lần đầu đến giao dịch và mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.
Theo đó, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Eximbank triển khai CTKM "Ưu đãi khách hàng Mới mở Combo tài khoản thanh toán" với gói ưu đãi hấp dẫn như sau: Khách hàng cá nhân mới mở tài khoản thành toán và đăng ký gói Combo tài khoản thanh toán sẽ nhận được:

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: