Trải nghiệm miễn phí gói tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử với CTKM "Ưu đãi khách hàng Mới mở Combo tài khoản thanh toán"

Nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội, tiện ích toàn diện cho khách hàng, Eximbank dành ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới lần đầu đến giao dịch và mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.
Eximbank triển khai CTKM "Ưu đãi khách hàng Mới mở Combo tài khoản thanh toán" với gói ưu đãi hấp dẫn như sau: Khách hàng cá nhân mới mở tài khoản thanh toán và đăng ký gói Combo tài khoản thanh toán sẽ nhận được:

Chi tiết thể lệ chương trình
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: