Tích lũy điểm thưởng đổi dặm bay Vietnam Airlines dành cho chủ thẻ One World MasterCard

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/05/2017 đến 31/12/2017
Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ One World MasterCard

Nội dung chương trình: Khi chủ thẻ thanh toán dịch vụ, hàng hóa với số tiền 25.000 đồng sẽ đổi được 1 dặm bay Vietnam Airlines.

Lưu ý:

  • Đối với số điểm khi chủ thẻ đã được tích lũy hiện tại sẽ được tiếp tục sử dụng để tích lũy điểm trong giai đoạn tiếp theo.
  • Đối với tất cả các chủ thẻ khác của Eximbank (ngoại trừ thẻ vô danh và thẻ trả trước) khách hàng vẫn đổi điểm thưởng nhận tiền mặt theo đúng số điểm tương ứng.
  • Đối với thẻ Jetstar Eximbank JCB, khách hàng vẫn đổi điểm thưởng nhận voucher điện tử Jetstar mệnh giá 100.000 đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: