Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ Eximbank Giai Đoạn 6

Thời gian: Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
Đối tượng khuyến mại: Tất cả các chủ thẻ nội địa và quốc tế do Eximbank phát hành (trừ các thẻ trả trước vô danh và thẻ trả trước quốc tế).
Sản phẩm, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thẻ nội địa và thẻ quốc tế của Eximbank.
Nội dung: Chủ thẻ thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế Eximbank tại Đơn vị chấp nhận thẻ hoặc thanh toán trên mạng trực tuyến sẽ được tích lũy điểm và quy đổi thành tiền tương ứng với số điểm tích lũy theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.
Lưu ý:
  • Đối với số điểm của chủ thẻ đã được tích lũy hiện tại sẽ được tiếp tục sử dụng để tích lũy điểm trong giai đoạn tiếp theo.
  • Từ ngày 01/01/2017, chương trình có thay đổi tất cả các hình thức đổi điểm nhận voucher, dặm bay sẽ chuyển sang hình thức chuyển tiền vào tài khoản.
  • Riêng, đối với thẻ Jetstar Eximbank JCB, khách hàng vẫn đổi voucher điện tử Jestar.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình hoặc liên hệ:

Dịch vụ khách hàng 24/7