Thanh toán Visa payWave, nhận ngay tiền thưởng

Thời gian: từ nay đến hết ngày 30/12/2018.
Loại thẻ áp dụng: thẻ ghi nợ, tín dụng Eximbank Visa không tiếp xúc.
Giải thưởng chương trình:

Stt

Loại thẻ áp dụng

Điều kiện

Giá trị giải thưởng

Tổng giá trị
giải thưởng

1Thẻ ghi nợThẻ chính và thẻ phụ phát sinh giao dịch thanh toán từ 200.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.Hoàn tiền 5% giá trị giao dịch, tối đa 50.000 đồng.40 triệu đồng
2Thẻ tín dụngThẻ chính và thẻ phụ phát sinh giao dịch thanh toán từ 200.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.Hoàn tiền 10% giá trị giao dịch, tối đa 100.000 đồng.60 triệu đồng
Lưu ý:
  • Giao dịch xét trao thưởng là các giao dịch thanh toán không tiếp xúc tại POS..
  • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng..
  • Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) nhưng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng trong suốt chương trình khuyến mại, ưu tiên trao thưởng cho thẻ đạt giải thưởng cao hơn..
  • Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình..
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: