Thanh toán thoải mái, hoàn tiền thả ga

 • Tên chương trình: "Thanh toán thoải mái, hoàn tiền thả ga"
 • Thời gian khuyến mại: 15/01/2019 đến 15/04/2019.
 • Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard và JCB của Eximbank.
 • Đối tượng áp dụng: khách hàng phát hành mới và chủ thẻ đang sử dụng thẻ tín dụng Visa, MasterCard, JCB của Eximbank. Chương trình không áp dụng cho chủ thẻ Jetstar – Eximbank JCB và chủ thẻ là CBNV Eximbank.
 • Giải thưởng chương trình:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ chính tín dụng Eximbank được phát hành mới trong thời gian khuyến mại.
  • Giải thưởng hoàn tiền:
   Stt

   Loại thẻ áp dụng

   Điều kiện

   Giá trị giải thưởng

   Tổng giá trị giải thưởng

   1

   Thẻ mới

   Thẻ chính có phát sinh giao dịch thanh toán từ 1.000.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.

   Hoàn tiền 15% giá trị giao dịch, tối đa 500.000 đồng.

   600 triệu đồng

   2

   Thẻ hiện hữu

   Thẻ chính có phát sinh giao dịch thanh toán từ 2.000.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.

   Hoàn tiền 10% giá trị giao dịch, tối đa 500.000 đồng.

   900 triệu đồng


   Lưu ý:
   • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do giải thưởng/ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với giải thưởng/ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
   • Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ chính nhưng chỉ được nhận tối đa 2 giải thưởng (01 giải cho thẻ mới và một giải cho thẻ hiện hữu) trong suốt chương trình khuyến mại, ưu tiên trao thưởng cho thẻ đạt giải thưởng cao hơn.
   • Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ: