Thanh toán nhẹ nhàng, nhận ngay tiền hoàn

Thời gian khuyến mại: từ 15/02/2020 đến hết ngày 15/04/2020.
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng phát hành mới từ ngày 01/01/2020-15/04/2020, bao gồm thẻ mang thương hiệu JCB, Visa, MasterCard.

Loại thẻ áp dụng

Điều kiện xét trao thưởng

Tổng giá trị giải thưởng

Thẻ mới

Hoàn 20% giá trị giao dịch đầu tiên thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng qua Internet Banking, Mobile Banking Eximbank, tối đa 100.000 đồng. Giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm nhất.

95 triệu đồng

Lưu ý:
  • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm nhất, cụ thể tại thời điểm xét trả thưởng trường hợp có nhiều số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm nhất sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
  • Một thẻ chỉ nhận một giải thưởng trong suốt chương trình.
  • Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ: