THANH TOÁN MÊ LY, HOÀN TIỀN NHƯ Ý


 

1.      Tên chương trình: THANH TOÁN MÊ LY, HOÀN TIỀN NHƯ Ý

2.      Thời gian: từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022

3.      Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) bao gồm:

Thẻ Chuẩn

Thẻ Vàng

Thẻ Platinum

Thẻ World

- Eximbank Visa Violet

- Eximbank JCB Young

- Eximbank Visa Business

- Eximbank Jetstar JCB Credit

- Eximbank Visa Gold

- Eximbank MasterCard Gold

- Eximbank JCB Gold

- Eximbank Visa Platinum

- Eximbank Visa Platinum Cashback

- JCB Platinum Travel Cashback

- Eximbank MasterCard One World

- Eximbank MasterCardWorld Business

4.      Đối tượng hưởng khuyến mại:

- Khách hàng (không bao gồm CBNV Eximbank) phát hành thẻ tín dụng Eximbank mới trong thời gian khuyến mại.

- Khách hàng hiện hữu (không bao gồm CBNV Eximbank) sử dụng thẻ tín dụng Eximbank trong thời gian khuyến mại.

- Khách hàng hủy thẻ, chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng Eximbank trong thời gian diễn ra chương trình sẽ không được tham gia.

5.      Cơ cấu giải thưởng, thời gian diễn ravà nội dung chương trình:

Tổng giá trị toàn bộ chương trình 910.000.000 đồng trong đó:

Phân loại

Giải thưởng

Điều kiện

Loại thẻ

Số giải

Giá trị

Thẻ tín dụng phát hành mới và phát sinh giao dịch

Giải thưởng hoàn tiền theo đợt

Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

Thẻ Chuẩn, Thẻ Vàng

1.800

540.000.000 đ

Thẻ Platinum, Thẻ World

180

90.000.000 đ

Thẻ tín dụng hiện hữu và phát sinh giao dịch

Giải thưởng hoàn tiền theo đợt

Thẻ Chuẩn, Thẻ Vàng

800

160.000.000 đ

Thẻ Platinum, Thẻ World

100

40.000.000 đ

Ngày đặc biệt

Giải thưởng hoàn tiền

Thẻ Chuẩn, Thẻ Vàng

40

40.000.000 đ

Thẻ Platinum, Thẻ World

20

40.000.000 đ

Tổng cộng

2.940 giải

910.000.000 đ

Thời gian chi tiết triển khai chương trình như sau:

Điều kiện

“Thẻ tín dụng Eximbank phát hành mới và phát sinh giao dịch”

“Thẻ tín dụng Eximbank hiện hữu và phát sinh giao dịch”

Ngày

đặc biệt

Ngày thẻ phát hành mới được cập nhật trên hệ thống Eximbank

Ngày phát hành thẻ từng đợt:

- Đợt 1: từ 0h00 ngày 15/10/2022 đến 23h59 ngày 14/11/2022

- Đợt 2: từ 0h00 ngày 15/11/2022 đến 23h59 ngày 14/12/2022

Thẻ tín dụng phát hành trước ngày 15/10/2022

Tất cả thẻ tín dụng Eximbank phát hành

Thời gian giao dịch

Giải thưởng từng đợt:

- Đợt 1: từ 0h00 ngày 15/10/2022 đến 23h59 ngày 30/11/2022

- Đợt 2: từ 0h00 ngày 15/11/2022 đến 23h59 ngày 31/12/2022

Giải thưởng từng đợt:

- Đợt 1: từ 0h00 ngày 15/10/2022 đến 23h59 ngày 30/11/2022

- Đợt 2: từ 0h00 ngày 15/11/2022 đến 23h59 ngày 31/12/2022

-Từ0h00 đến 23h59 ngày 11/11/2022

-Từ0h00 đến 23h59 ngày 12/12/2022

Lưu ý:

·  Mỗi khách hàng sở hữu nhiều thẻ tín dụng Eximbank có thể tham gia nhiều chương trình khuyến mại, tuy nhiên đối với giải thưởng hoàn tiền theo đợt, khách hàng sẽ được ưu tiên nhận giải thưởng có giá trị cao nhất và mỗi khách hàng chỉ nhận được một giải thưởng hoàn tiền theo đợt duy nhất trong suốt chương trình. Khách hàng tham gia giải thưởng hoàn tiền theo đợt vẫn có thể tham gia và nhận thêm giải thưởng ngày đặc biệt nếu thỏa điều kiện nhận thưởng và chỉ được nhận được một giải ngày đặc biệt duy nhất trong thời gian diễn ra giải thưởng ngày đặc biệt.

· Trường hợp khách hàng sở hữu nhiều thẻ và đều thỏa điều kiện trúng thưởng thì sẽ ưu tiên đối với thẻ thỏa điều kiện trúng thưởng có giá trị cao nhất.

· Thứ tự xét thưởng ưu tiên trả thưởng cho KH có giao dịch thỏa điều kiện nhận thưởng sớm nhất căn cứ theo ngày, giờ thực hiện giao dịch được ghi nhận trên hệ thống Eximbank.

· Đối với giao dịch trả góp, giá trị giao dịch hợp lệ là tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ tại thời điểm mua. Các khoản trả góp hàng tháng phát sinh từ chương trình mua hàng hóa/dịch vụ trả góp sẽ không được xem là giao dịch hợp lệ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7: 1800 1199

Email: contact@eximbank.com.vn