Thanh toán bằng thẻ Mastercard giảm đến 3 triệu đồng

Thời gian ưu đãi: từ ngày 01/06/2018 đến ngày 30/06/2018
Đối tượng hưởng khuyến mại: Áp dụng cho chủ thẻ Mastercard
Nội dung chương trình: Giảm đến 3.000.000 đồng khi mua hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng bằng thẻ Mastercard
Để biết thêm thông tin sản phẩm áp dụng, vui lòng xem File đính kèm  hoặc liên hệ Bộ phận dịch vụ khách hàng 24/7: