Tháng 6: Ưu đãi giảm 500.000 đồng dành cho chủ thẻ tín dụng cá nhân Eximbank tại siêu thị Nguyễn Kim

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Eximbank Call Center: 18001199
- E-mail:contact@eximbank.com.vn.