Tháng 3 đặc quyền cùng Violet nhận liền Vàng

1. Tên chương trình "Tháng 3 đặc quyền cùng Violet nhận liền Vàng".

2. Thời gian khuyến mại: từ 01/03/2020 đến hết ngày 31/03/2020.
3. Loại thẻ áp dụng : thẻ tín dụng Violet, không áp dụng cho thẻ CBNV Eximbank.
4. Điều kiện và giải thưởng chương trình:
 

Giải thưởng

Điều kiện và giải thưởng

Tổng giải thưởng

a. Giải doanh số cao
  • 3 giải, mỗi giải 1 chỉ vàng miếng SJC. Áp dụng cho 3 chủ thẻ đạt doanh số cao nhất, doanh số xét trao thưởng đạt từ 30 triệu đồng được tích lũy trong tháng 3/2020.
  • Trường hợp có nhiều hơn 03 chủ thẻ cùng đạt mức doanh số cao nhất, ưu tiên trao thưởng cho chủ thẻ đạt doanh số cao nhất và sớm nhất.
  • Chủ thẻ có thể nhận tiền thay cho nhận vàng, tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản thẻ.
  • Tiền thưởng được quy đổi theo giá bán vàng được niêm yết trên website Eximbank vào ngày Eximbank công bố giải thưởng trên website

 

3 chỉ vàng SJC.

 

b. Giải hoàn tiền
  • Hoàn 200.000 đồng cho chủ thẻ có doanh số giao dịch đạt từ trên 1.000.000 đồng sớm nhất (không tính các giao dịch thanh toán dưới 100.000 đồng).
80 triệu đồng
Lưu ý:
  • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm nhất, cụ thể tại thời điểm xét trả thưởng trường hợp có nhiều số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm nhất sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
  • Một khách hàng nhận 1 giải thưởng trong suốt chương trình ưu tiên trao thưởng cho giải thưởng có giá trị cao nhất.
  • Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ: