Tặng 50% giá trị nạp tiền cho chủ thẻ Eximbank khi nạp tiền qua mạng Mobifone và Vinafone

Nhà mạng

MOBIFONE

VINAPHONE

Thời gian Khuyến mãi

Từ 00h00 đến 24h00 các ngày 06/07/2016Từ 00h00 đến 24h00 các ngày 07/07/2016

Đối tượng và phạm vi đối tượng hưởng khuyến mãi

1. Thuê bao trả trước (Thuê bao đang hoạt động, khóa 1 chiều, khóa 2 chiều-đang trong thời gian giữ số)

2. Không áp dụng với các thuê bao trả trước phát triển mới đang được hưởng ưu đãi khuyến mại 05 thẻ đầu tiên kể từ khi kích hoạt và thuê bao Fastconnect trả trước.

Thuê bao trả trước là khách hàng thông thường nạp thẻ (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM).

Nội dung khuyến mãi

1. Tặng 50% mệnh giá nạp tiền vào tài khoản trả trước cho đối tượng hưởng khuyến mãi khi nạp tiền trong thời gian triển khai chương trình.

2. Mức tặng 50% được áp dụng cho tất cả các lần nạp trong thời gian khuyến mãi, trong đó:

+ 25% vào TK KM 2 (gọi/sms nội mạng)

+ 25% vào TK KM 3 (gọi/sms liên mạng)

3.Không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá nạp

1. Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó:

+ 1/2 giá trị được tặng cộng vào TK KM (gọi/sms liên mạng)

+ 1/2 giá trị còn lại được tặng cộng vào TK KM2 (gọi/sms nội mạng VinaPhone và cốđịnh VNPT).

2. Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho thuê bao VinaCard, Vina365

Lưu ý:

1. Quy tắc trừ tiền được thực hiện theo quy định hiện hành

2. Số tiền khuyến mại không được hưởng khuyến mại sử dụng dịch vụ data

1. Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:

2. Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.

3. Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.

Thông tin chi tiết

www.mobifone.com.vnhttp://vinaphone.com.vn
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: