Super Sale Up To 80% của công ty thời trang và Mỹ Phẩm Duy Anh (DAFC)

Thể lệ: Giảm giá thêm 2% trên tổng giá trị hóa đơn cho khách hàng khi thanh toán 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ bằng các loại thẻ được phát hành bởi Eximbank tại chương trình Super Sale.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank
n>