Quét QR Code để nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank MasterCard tại siêu thị Nguyễn Kim

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank