Đón Xuân vui cùng thẻ tín dụng Eximbank Visa Auto Card

Thời gian: từ 01/02/2018 đến 30/04/2018 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Eximbank Visa Auto Card trong 3 tháng gần nhất từ ngày 01/11/2017 – 31/01/2018 không phát sinh giao dịch thanh toán.
Đối tượng hưởng khuyến mại: khách hàng phát hành thẻ tín dụng Eximbank Visa Auto Card trước ngày 01/11/2017 (chủ thẻ hiện hữu).
Nội dung: hoàn tiền 500.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có doanh số thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại.
Tổng giải thưởng chương trình: 300 triệu đồng (600 giải thưởng).
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: