Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Violet

Thời gian khuyến mại: 08/03/2018 đến 06/06/2018.
Loại thẻ áp dụng:
  • Thẻ tín dụng Eximbank Violet phát hành mới trong thời gian khuyến mại.
  • Thẻ tín dụng Eximbank Violet hiện hữu phát hành trước ngày 01/12/2017 và từ ngày 01/12/2017 – 07/03/2018 không phát sinh giao dịch thanh toán.
Giải thưởng chương trình:
  • Thẻ mới: Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ chính và thẻ phụ; hoàn tiền 200.000 đồng cho thẻ chính có doanh số thanh toán từ 1,5 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Tổng giá trị giải thưởng 60 triệu đồng (300 giải thưởng).
  • Thẻ hiện hữu: Hoàn tiền 400.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có doanh số thanh toán từ 4 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Tổng giá trị giải thưởng 120 triệu đồng (300 giải thưởng).
Lưu ý: Giao dịch thẻ mới và hiện hữu tham gia chương trình hoàn tiền là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thành công qua POS, Internet và thực hiện tại các đơn vị, website dưới đây:
Tổng chi phí giải thưởng toàn bộ chương trình: 180 triệu đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: