Mua 02 trả tiền 01 cùng thẻ quốc tế Eximbank-MasterCard tại Lotte Cinema

Giai đoạn: Từ 03/03/2017 đến 31/05/2017
Nội dung:
  • Mua hai vé 2D trực tuyến và chỉ trả 1 lần (mua 2 vé trả tiền 1, mua 3 vé trả tiền 2, mua 4 vé trả tiền 2, v.v ...)
  • 2 vé phải cùng ngày, cùng thời gian và cùng một bộ phim. Áp dụng cho cả tuần và cuối tuần.
  • 2.500 vé miễn phí/tháng
  • Khách hàng mua vé phim 2D tại trang web www.lottecinemavn.com và thanh toán bằng Mastercard.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank