Mở thẻ ngay, quà trao tay


Thời gian khuyến mại : từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 10/08/2021, trong đó thời gian phát hành thẻ mới từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 31/07/2021.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng (bao gồm CBNV Eximbank) phát hành thẻ tín dụng quốc tế mới từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 31/07/2021. Không áp dụng cho các trường hợp sau:
v Khách hàng chấm dứt thẻ tín dụng Eximbank trong 3 tháng gần nhất từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021.
Giảm 20% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ Eximbank
v Chủ thẻ Visa Business và Visa Signature.
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế hạng Vàng, Platinum, World, thẻ JCB Young và Violet.
Thể lệ chương trình: Xem TẠI ĐÂY