"Miễn phí Online – Đồng hành cùng doanh nghiệp"

       a.      Thời gian triển khai: từ ngày 01/09/2021 đến 31/01/2022
b.      Đối tượng áp dụng:
           +  Đối tượng 1: Khách hàng tổ chức mới hoặc khách hàng hiện hữu chưa sử dụng dịch vụ chuyển tiền ngoài hệ thống của Eximbank
           +  Đối tượng 2: Khách hàng tổ chức hiện hữu của Eximbank có tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn.
c.       Ưu đãi của chương trình:


d.      Quy định chung:
          +  Không giới hạn số giao dịch và số phí được ưu đãi, áp dụng từ ngày đăng ký thành công đến hết hiệu lực của chương trình.
          +  Không áp dụng cho các trường hợp: chuyển khoản người nhận chịu phí, khách hàng là doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất.
e.      Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank