Miễn phí cùng EximBank Payroll Package

a. Thời gian triển khai: từ 01/04/2020 - 31/12/2020

b. Nội dung ưu đãi:

 • Đối với Doanh nghiệp chi lương
  • Miễn phí quản lý tài khoản
  • Miễn 3 năm đầu phí chi lương tại quầy
  • Miễn phí chi lương và kiểm đếm trên Internet Banking
 • Đối với Cá nhận nhận lương
  • Miễn phí quản lý tài khoản
  • Miễn phí sử dụng gói Combo tài khoản
  • Miễn phí sử dụng Online Banking
  • Miễn phí chuyển khoản và kiểm đếm trên Online Banking
  • Miễn phí phát hành thẻ ATM, phí rút tiền ATM nội mạng Eximbank
  • Miễn phí phát hành thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.
  • Miễn phí thường niên thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng 1 năm đầu
c. Điều kiện áp dụng: khách hàng doanh nghiệp chi lương mới, chi cho tối thiểu 10 nhân viên mở tài khoản Eximbank và sử dụng gói Internet Banking thanh toán của Eximbank.
d. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank hoặc tổng đài Dịch vụ đa kênh 24/7 số 18001199.