MIỄN PHÍ CHUYỂN TIỀN ỦNG HỘ QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19