LÃI SUẤT hấp dẫn khi gửi tiền VNĐ với CTKM "TRI ÂN KHÁCH HÀNG"

Từ ngày 01/08/2020, Eximbank tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi "TRI ÂN KHÁCH HÀNG" cho khách hàng tham gia gửi tiền với mức lãi suất và quà tặng vô cùng hấp dẫn:

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI:

  • Áp dụng cho các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36 tháng.
  • Lãi suất cao theo công bố của chương trình.

QUÀ TẶNG HẤP DẪN:

Quà tặng Áo mưa có logo Eximbank:

  • Cứ mỗi 300 triệu kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 90 triệu cho kỳ hạn 2 tháng, hoặc 60 triệu cho kỳ hạn 3 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận ngay 1 áo mưa có logo Eximbank. Tối đa một quà tặng trên một tài khoản.
  • Cứ mỗi 90 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 60 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 50 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 40 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận ngay 1 Áo mưa có logo Eximbank.

Quà tặng Ly sứ Lock&Lock:

  • Cứ mỗi 600 triệu kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 150 triệu kỳ hạn 2 tháng, hoặc cứ mỗi 100 triệu kỳ hạn 3 tháng, khách hàng được nhận 1 Ly sứ Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 01 ly sứ trên một tài khoản.
  • Cứ mỗi 150 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 100 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 80 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 60 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 1 Ly sứ Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 02 ly sứ trên một tài khoản.

Quà tặng Cốc giữ nhiệt Lock&Lock:

  • Cứ mỗi 1,2 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 350 triệu kỳ hạn 2 tháng, hoặc cứ mỗi 250 triệu kỳ hạn 3 tháng, khách hàng được nhận 1 Cốc giữ nhiệt Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 01 cốc giữ nhiệt Lock&Lock trên một tài khoản.
  • Cứ mỗi 350 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 250 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 150 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 120 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận ngay 1 Cốc giữ nhiệt Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 02 cốc giữ nhiệt Lock&Lock trên một tài khoản.
Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 quà tặng..
Chi tiết lãi suất
Chi tiết thể lệ