Kết quả trúng thưởng tháng 8/2016 chương trình "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

1. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tháng:

Stt

Tháng

Chi nhánh, Phòng Giao dịch mở thẻ

Họ tên chủ thẻ

1

08/2016Chi nhánh Cầu GiấyVŨ CAO THĂNG
2. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tuần:

Stt

Tuần

Chi nhánh, Phòng Giao dịch mở thẻ

Họ tên chủ thẻ

1

Tuần 6 (từ 01/08-07/08/2016)

Chi nhánh Cầu GiấyVŨ CAO THĂNG

2

Tuần 7 (từ 08-14/08/2016)

Chi nhánh Cầu GiấyVŨ CAO THĂNG

3

Tuần 8 (từ 15-21/08/2016)

Chi nhánh TP.HCMNGUYỄN VĂN TÂN MINH

4

Tuần 9 (từ 22-28/08/2016)

Chi nhánh Cần ThơNGUYỄN THANH VIỆT