Kết quả trúng thưởng tháng 10,11,12/2016 chương trình khuyến mại "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

Kết quả trúng thưởng tháng 10,11,12/2016 và cuối chương trình

chương trình khuyến mại "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

(từ ngày 01/10-29/12/2016)

1. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tháng:

STT

Tháng

Chi nhánh, Phòng Giao dịch mở thẻ

Họ tên chủ thẻ

1

10/2016

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

2

11/2016

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

3

12/2016

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

2. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tuần:

STT

Tuần

Chi nhánh, Phòng Giao dịch

Họ tên chủ thẻ

1

Tuần 1 (từ 01-07/10/2016)

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

2

Tuần 2 (từ 08-14/10/2016)

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

3

Tuần 3 (từ 15-21/10/2016)

Chi nhánh Quận 10

PHẠM THỊ THANH HIỀN

4

Tuần 4 (từ 22-28/10/2016)

Chi nhánh Tân Định

TRẦN QUANG TÚ ANH

5

Tuần 5 (từ 29/10-04/11/2016)

Chi nhánh Tp.HCM

HỒ THIÊN NGA

6

Tuần 6 (từ 05-11/11/2016)

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

7

Tuần 7 (từ 12-18/11/2016)

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

8

Tuần 8 (từ 19-25/11/2016)

Chi nhánh Quận 10

PHẠM THỊ THANH HIỀN

9

Tuần 9 (từ 26/11-02/12/2016)

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

10

Tuần 10 (từ 03-09/12/2016)

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

11

Tuần 11 (từ 10-16/12/2016)

Chi nhánh Bình Phú

NGUYỄN THỊ THU SƠN

12

Tuần 12 (từ 17-23/12/2016)

Chi nhánh Tp.HCM

HỒ QUỐC TÂN

13

Tuần 13 (từ 24-29/12/2016)

Chi nhánh Hà Nội

LÊ NAM TOÀN

3. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng voucher điện tử Jetstar trị giá 300.000 đồng

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank