Kết quả trúng thưởng tháng 06/2017 chương trình "Mở thẻ Eximbank One World MasterCard, nhận ngay quà tặng" từ ngày 01/05/2017 đến 30/07/2017

TT

Tên CN

Tên chủ thẻ

Trúng thưởng vali

Trúng thưởng dặm bay

1

1012

EIB QUAN 10

VOONG HY HUY

1

2,000

2

1012

LY TRONG NGHIA

1

2,000

3

1401

EIB SAI GON

NGUYEN THI HONG VAN

1

2,000

4

1503

EIB LONG AN

VO DANG KHOA

1

2,000

5

1503

NGUYEN THUY THUY LIEN

1

2,000

6

1503

TANG THI MONG TUYEN

1

2,000

7

1603

EIB HAI PHONG

PHAM ANH TIEN

1

2,000

8

1803

EIB BA RIA-VUNG TAU

BUI VU MINH

1

2,000

9

2000

EIB HO CHI MINH

CAO XUAN NINH

1

2,000

10

2000

PHAM THI VUONG

1

2,000

11

2000

TRAN THANH CONG

1

2,000

12

2000

NGUYEN ANH HONG

1

2,000

13

2000

TRAN HUU PHUC TIEN

1

2,000

14

2000

LUONG DUC NGOC

1

2,000

15

2000

NGUYEN QUOC HUONG

1

2,000

16

2000

TRAN TAN LOC

1

2,000

17

2000

THAI KIET

1

2,000

18

2000

PHAM THI KIM THUY

1

2,000

19

2000

NGUYEN DINH TUAN VIET

1

2,000

20

2209

EIB PGD TRUONG SON

BUI VAN THE

1

2,000

TỔNG

20

40,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank