Kết quả trúng thưởng chương trình "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

Thời gian: Từ ngày 15/10/2017-10/01/2018.
1/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tháng:

STT

Tháng

Chi nhánh, Phòng Giao dịch

Họ tên chủ thẻ

1

Tháng 10/2017 (từ 15/10-14/11/2017)

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

2

Tháng 11 (từ 15/11-14/12/2017)

PGD Kim Biên

NGUYỄN THẾ YÊN

3

Tháng 12 (từ 15/12/2017-10/01/2018)

Chi nhánh Tp.HCM

HỒ QUỐC TÂN

2/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng voucher điện tử Jetstar trị giá 300.000 đồng (chi tiết danh sách đính kèm)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank