Kết quả trúng thưởng chương trình khuyến mại "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB (từ ngày 20/01/2017-19/04/2017)

1. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tháng:

STT

Tháng

Chi nhánh, Phòng Giao dịch mở thẻ

Họ tên chủ thẻ

1

01/2017

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

2

02/2017

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

2

03/2017

Chi nhánh Sài Gòn

NGUYỄN HUY ĐÔNG

2. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tuần:

STT

Tuần

Chi nhánh, Phòng Giao dịch

Họ tên chủ thẻ

1

Tuần 1 (từ 20-26/01/2017)

Chi nhánh Bình Tân

CHUNG TỐ NHƯ

2

Tuần 2 (từ 27/01-02/02/2017)

Chi nhánh Tp.HCM

HỒ QUỐC TÂN

3

Tuần 3 (từ 03/02-09/02/2017)

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

4

Tuần 4 (từ 10/02-16/02/2017)

Chi nhánh Quảng Ninh

NGUYỄN THỊ THANH

5

Tuần 5 (từ 17-23/02/2017)

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

6

Tuần 6 (từ 24/02-02/03/2017)

PGD Trương Định

NGUYỄN NGỌC LIỄNG

7

Tuần 7 (từ 03-09/03/2017)

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

8

Tuần 8 (từ 10-16/03/2017)

Chi nhánh Tp.HCM

HỒ THIÊN NGA

9

Tuần 9 (từ 17/03-23/03/2017)

Chi nhánh Sài Gòn

NGUYỄN HUY ĐÔNG

10

Tuần 10 (từ 24/03-30/03/2017)

Chi nhánh Tp.HCM

HỒ THIÊN NGA

11

Tuần 11 (từ 31/03-06/04/2017)

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

12

Tuần 12 (từ 07/04-13/04/2017)

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

13

Tuần 13 (từ 14/04-19/04/2017)

Chi nhánh Quảng Ninh

NGUYỄN THỊ THANH

3. Danh sách chủ thẻ trúng thưởng voucher điện tử Jetstar trị giá 300.000 đồng

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank