Kết quả trúng thưởng chương trình khuyến mại "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

Thời gian: Từ ngày 01/06/2017-30/08/2017.
1/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tháng:

STT

Tháng

Chi nhánh, Phòng Giao dịch

Họ tên chủ thẻ

1

6/2017

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

2

7/2017

Chi nhánh Cầu Giấy

VŨ CAO THĂNG

3

8/2017

Chi nhánh Bình Phú

NGUYỄN THỊ THU SƠN

2/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng voucher điện tử Jetstar trị giá 300.000 đồng (chi tiết danh sách đính kèm)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank