Kết quả trúng thưởng chương trình khuyến mại "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

Thời gian: Từ ngày 15/03/2018 - 10/06/2018.
1/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tháng:

STT

Tháng

Chi nhánh, Phòng Giao dịch

Họ tên chủ thẻ

1

Tháng 3 (từ 15/03-14/04/2018)

Chi nhánh Tp.HCM

TRẦN VY NHÃ KHANH

2

Tháng 4 (từ 15/04-14/05/2018)

PGD Kim Biên

NGUYỄN THẾ YÊN

3

Tháng 5 (từ 15/05-10/06/2018)

Chi nhánh Hà Nội

LƯU THỊ TOÁN

2/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng voucher điện tử Jetstar trị giá 300.000 đồng (chi tiết danh sách đính kèm)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank