Giảm 5% khi thanh toán trực tuyến tại www.mainguyen.vn dành riêng cho thẻ Eximbank-MasterCard

Nội dung:
  • Giảm 5% khi mua hàng bằng thẻ Eximbank-MasterCard tại Mai Nguyen Luxury website www.mainguyen.vn.
  • Thời gian: 20/10/2016-11/11/2016 hoặc đến khi ngân sách của chương trình được xác định đã trao hết (tùy thời điểm nào đến trước).
Điều kiện:
  • Tối đa mỗi chủ thẻ Eximbank-MasterCard được giảm giá 01 lần.
  • Giá trị giảm giá tối đa là 500.000 đồng.
  • Chương trình có quyền kết thúc sớm mà không cần thông báo trước do tùy theo ngân sách của chương trình.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: