Giảm 30% dành riêng cho chủ thẻ Eximbank tại Hệ thống Baskin Robbins

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
E-Mail: contact@eximbank.com.vn