Giảm 15% vào thứ 06 hàng tuần dành cho chủ thẻ Eximbank-JCB tại Hệ thống Sumo BBQ

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank