Giảm 10% dịch vụ ẩm thực tại Du Thuyền Bonsai Cruise trên sông Sài Gòn dành cho chủ thẻ Eximbank

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank