Eximbank triển khai dịch vụ mới từ 31/12/2015: "Gửi SMS thông báo ngày đến hạn tiền gửi, tiết kiệm, giữ hộ vàng"

Nhằm gia tăng tiện ích và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của Eximbank đối với các khách hàng gửi tiền, vàng tại ngân hàng,
Từ ngày 31/12/2015, Eximbank triển khai tiện ích mới cho khách hàng gửi tiền VNĐ, ngoại tệ, vàng giữ hộ có kỳ hạn, thời hạn từ 1 tháng trở lên tại Eximbank với dịch vụ mới:
"Gửi SMS thông báo ngày đến hạn tiền gửi, tiết kiệm, giữ hộ vàng"

Với dịch vụ mới này, khách hàng chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất với Eximbank để sử dụng dịch vụ nhận  tin nhắn SMS thông báo ngày đến hạn,
Eximbank sẽ tự động gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại di động của khách hàng, thông báo về ngày đến hạn của tất cả các tài khoản tiền gửi, tiết kiệm, vàng giữ hộ có kỳ hạn, thời hạn gửi từ 1 tháng trở lên của khách hàng tại Eximbank, trước 2 ngày đến 3 ngày khi đến hạn, để khách hàng biết và chủ động về kế hoạch tài chính.
Phí dịch vụ ưu đãi: 3.000 đồng/tháng/thuê bao/khách (chưa gồm VAT), chỉ thu phí khách hàng khi có phát sinh tin nhắn trong kỳ thu phí. MIỄN PHÍ vượt tin.
Đặc biệt, Eximbank ưu đãi miễn phí dịch vụ của dịch vụ "Gửi SMS thông báo ngày đến hạn", cho các khách hàng sau:
  • Khách hàng VIP, hoặc
  • Khách hàng có tổng số tiền gửi, tiết kiệm VNĐ, Ngoại tệ tại Eximbank từ 1 tỷ trở lên, hoặc
  • Khách hàng có đăng ký dịch vụ SMS Banking (là dịch vụ tự động nhận tin nhắn SMS khi số dư tài khoản không kỳ hạn thay đổi)
Chi tiết thể lệ
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: