Eximbank triển khai CTKM "Gửi tiền càng dài, LÃI SUẤT càng CAO lên đến 7,0%/năm" dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền

Nhằm gia tăng lợi ích của khách hàng đã tin tưởng và gửi tiết kiệm tại Eximbank, Eximbank triển khai chương trình khuyến mãi "Gửi tiền càng dài, LÃI SUẤT càng CAO LÊN ĐẾN 7,0%/Năm" dành riêng cho khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ các kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.
Khách hàng gửi tiền các kỳ hạn từ 15 – 36 tháng tại Eximbank, ngoài lãi suất công bố, khách hàng được tặng thêm lãi suất thưởng từ 0,1%-0,5%/năm
Lãi suất khách hàng thực nhận như sau:

Kỳ hạn

15 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Lãi suất thưởng

+0,5

+0,5

+0,3

+0,1

Lãi suất (bao gồm cả lãi suất thưởng)

   Sản phẩm

TK thường

TK thường

Trường Phát Lộc

Trường Phát Lộc

Lãi hàng tháng

6,5

6,5

6,5

6,40

Lãi hàng quý

6,6

6,6

6,6

6,45

Lãi hàng năm

 

 

6,8

6,65

Lãi cuối kỳ

7,0

7,0

7,0

7,0

Với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, khách hàng được tặng ngay 1 dù cầm tay cao cấp, có in logo Eximbank.

Ngoài các ưu đãi trên, khách hàng còn được ưu đãi giảm lãi suất vay cầm cố cho thời gian thực gửi từ 6 tháng trở lên

Thời gian thực gửi (T)

Lãi suất cho vay ưu đãi bằng

6 tháng ≤ T ≤ 12 tháng

Lãi suất thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi + 2,0%/năm

T > 12 tháng

Lãi suất thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi + 1,5%/năm

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: