Eximbank triển khai chương trình "Lễ hội quà tặng" (chấm dứt)

1. Thời gian khuyến mại: từ 14/04/2015 đến hết 15/05/2015
2. Phạm vi khuyến mại: toàn quốc
3. Đối tượng khuyến mại: khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình
4. Sản phẩm áp dụng: Tiền gửi tiết kiệm thường, VNĐ, USD, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ.
5. Ưu đãi của chương trình: Khách hàng gửi tiền được nhận điểm thưởng. Đồng thời, khách hàng được tích lũy các điểm thưởng để đổi quà tặng.
6. Nội dung chi tiết của chương trình:
6.1 Quy định về điểm thưởng:
 • Cứ mỗi 10 triệu đồng hoặc 500 USD trên mỗi tài khoản tiền gửi, tiết kiệm mở mới tham gia chương trình "Lễ hội quà tặng tháng 4", khách hàng được nhận ngay số điểm thưởng = số tháng của kỳ hạn gửi tiền.

   

  Kỳ hạn

  Cứ mỗi 10 triệu đồng hoặc 500 USD/tài khoản

  1 tháng

  2 tháng

  3 tháng

  6 tháng

  12 tháng

  Số điểm thưởng
  khách hàng được nhận

  1 điểm

  2 điểm

  3 điểm

  6 điểm

  12 điểm

 • Khách hàng gửi càng nhiều tiền, nhận được càng nhiều điểm thưởng.
 • Số tiền gửi để nhận điểm thưởng được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi trên nhiều tài khoản để nhận điểm thưởng.
 • Tài khoản đã tham gia chương trình "Lễ hội quà tặng tháng 4" không được tham gia chương trình khuyến mãi khác, và ngược lại.
 • Thông báo điểm thưởng cho khách hàng:
  • Ngay sau khi khách hàng gửi tiền, Eximbank sẽ trao cho khách hàng "Phiếu thông báo số điểm thưởng" để thông báo cho khách hàng về số điểm thưởng tương ứng với tài khoản đã gửi, và tổng số điểm thưởng đến thời điểm hiện tại, để khách hàng thuận tiện theo dõi và đổi quà tặng.
  • Khách hàng khi thực hiện đổi điểm thưởng thành quà tặng : không cần thiết phải xuất trình "Phiếu thông báo số điểm thưởng".
6.2 Quy định về đổi điểm thưởng thành quà tặng:
 • Khách hàng được tích lũy các điểm thưởng từ các tài khoản tham gia chương trình, để đổi thành quà tặng.
 • Danh mục quà tặng như sau:

 • Số điểm thưởng đã tính để đổi thành quà tặng này, không được tính để nhận quà tặng khác.
 • Thời điểm đổi điểm thưởng thành quà tặng:
  • Khách hàng có thể đổi điểm thưởng thành quà tặng bất cứ khi nào khách hàng có nhu cầu, với hạn chót đổi điểm thưởng là ngày 22/05/2015.
  • Sau ngày 22/05/2015, các điểm thưởng của khách hàng sẽ không còn giá trị để đổi thành quà tặng.
 • Địa điểm đổi điểm thưởng thành quà tặng:
  • Áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch của Eximbank.
  • Khách hàng gửi tiền tại điểm giao dịch này, có thể đến bất cứ điểm giao dịch khác của Eximbank, để yêu cầu đổi điểm thưởng thành quà tặng.
 • Thông báo về việc đổi điểm thành quà tặng cho khách hàng:
  • Ngay sau khi khách hàng thực hiện đổi điểm thưởng thành quà tặng, Eximbank sẽ trao cho khách hàng "Phiếu đổi điểm thưởng thành quà tặng" để khách hàng ký nhận về quà tặng khách hàng yêu cầu đổi, địa điểm nhận quà, và tổng điểm thưởng còn lại của khách hàng.
  • Khách hàng khi thực hiện nhận quà tặng: phải xuất trình "Phiếu đổi điểm thưởng thành quà tặng", để làm cơ sở cho điểm giao dịch trao quà cho khách hàng.
6.3 Quy định nhận quà tặng:
 • Hình thức nhận quà tặng:
  • Đối với nhận quà tặng bằng hình thức nạp tiền VnTopup: Eximbank nạp tiền vào điện thoại di động theo số điện thoại khách hàng yêu cầu.
  • Đối với các quà tặng khác còn lại: Eximbank trao quà tặng bằng hiện vật cho khách hàng.
   Trừ trường hợp bất khả kháng Eximbank không thể trao quà tặng bằng hiện vật, Eximbank sẽ quy đổi thành tiền với giá trị tương đương để trao cho khách hàng.
 • Thời điểm nhận quà tặng:
  • Đối với nhận quà tặng bằng hình thức nạp tiền VnTopup: khách hàng có thể nhận ngay khi khách hàng yêu cầu.
  • Đối với các quà tặng khác còn lại: Eximbank sẽ trao quà tặng cho khách hàng kể từ ngày 16/06/2015, tại địa điểm giao dịch của Eximbank theo yêu cầu của khách hàng.
 • Địa điểm nhận quà tặng:
  • Khách hàng đăng ký nhận quà tặng tại điểm giao dịch của Eximbank nào, thực hiện nhận quà tặng tại điểm giao dịch đó.
  • Khách hàng khi thực hiện nhận quà tặng: phải xuất trình "Phiếu đổi điểm thưởng thành quà tặng", để làm cơ sở cho điểm giao dịch trao quà cho khách hàng; và ký xác nhận trên "Phiếu xác nhận trao quà tặng".
7. Lãi suất chương trình:
 • Lãi suất VNĐ: bằng lãi suất tiết kiệm thường, cùng kỳ hạn, hình thức lãnh lãi cuối kỳ
 • Lãi suất USD: 0,5%/năm
8. Quy định về rút tiền:
 • Khách hàng được rút vốn trước hạn.
 • Khi tất toán trước hạn, khách hàng tất toán toàn bộ tài khoản tham gia chương trình, không được rút trước hạn 1 phần vốn gốc:
  • Nếu khách hàng chưa nhận quà: Eximbank hủy điểm thưởng của tài khoản mà khách hàng đề nghị tất toán trước hạn.
  • Nếu khách hàng đã nhận quà: khách hàng hoàn lại tiền tương ứng quà tặng đã nhận.
   Quy định khác: khi đến hạn, nếu khách hàng không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank sẽ tính lãi nhập vốn và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất tại thời điểm đầu ngày đến hạn.